Vitusapotek Frekhaug

Åpningstider

Mand-onsd+fred: 09:00-16:30
Torsd: 09:00-17:00
Lørd: 10:00-14:00

Sommertider f.o.m. 21.juli t.o.m. 8.august:
Mand-fred: 09:00-16:00
Lørd: 10:00-14:00