Vitusapotek Frekhaug

Åpningstider

Mand-onsd+fred: 09:00-16:30
Torsd: 09:00-17:00
Lørd: 10:00-14:00