Fri frakt over kr 500. Hvis du handler for kr 500 eller mer, betaler vi frakten for deg (*gjelder Postens servicepakke).

Livostin Øyedråper 05 mg/ml 1 x 4 ml

Dette produktet er et legemiddel.
Livostin Øyedråper 05 mg/ml 1 x 4 ml

Livostin® øyedråper brukes til behandling av øyeplager ved pollenallergi. Den antiallergiske effekten inntrer vanligvis raskt og vedvarer i flere timer. Livostin® øyedråper brukes både ved akutte besvær og for kontinuerlig symptomlindring. Livostin® finnes både som nesespray og som øyedråper og begge gir rask lindring (innen ca 15 minutter). Livostin® er et lokaltvirkende antihistamin/allergimedisin, som kun behandler den delen av kroppen som er plaget av allergi mot pollen.

Se pakningsvedlegg

 • Bruk ikke Livostin
  - hvis du er allergisk (overfølsom) overfor levokabastin eller et av de andre innholdsstoffene i Livostin øyedråper.
  - dersom du har plager i bare ett øye. Ved allergi er oftest begge øyne irr
 • Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

kr 179,00
 • Navn: Livostin øyedr 0,5mg/ml
 • Varenummer: 14290
 • Virkestoff: Levokabastin
 • Hvordan bruke produktet: Livostin® øyedråper brukes til behandling av øyeplager ved pollenallergi. Før preparatet brukes til egenbehandling bør en være sikker på at øyeplagene skyldes pollenallergi. Ved allergi er oftest begge øyne irritiert. Ved plager i bare ett øye bør derfor
 • Leverandør: Johnson & Johnson Consumer Nordic
 • Merkenavn: Livostin
 • Formulering: Øyedråper, suspensjon.
 • Hjelpestoff: Propylenglykol, dinatriumfosfat vannfri, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid 0,15 mg/ml, dinatriumedetat 0,15 mg/ml, sterilt vann.
 • Forsiktighetsregler: Livostin® er et reseptfritt legemiddel til bruk ved pollenallergi. Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av Livostin, men ved bruk av øyedråper til barn under seks år bør lege kontaktes. Hvis ikke Livostin® hjelper mot allergisymptomene i løpet av et p
  • Bruk ikke Livostin
   - hvis du er allergisk (overfølsom) overfor levokabastin eller et av de andre innholdsstoffene i Livostin øyedråper.
   - dersom du har plager i bare ett øye. Ved allergi er oftest begge øyne irrit

Sidemeny

Spørsmål?

eDialog24 chat kontaktpunkt

Spør en farmasøyt om råd.
Gratis, anonymt og garantert svar innen 24 timer