Fri frakt over kr 500. Hvis du handler for kr 500 eller mer, betaler vi frakten for deg (*gjelder Postens servicepakke).

Postafen 25 mg 10 tab

Dette produktet er et legemiddel.
Postafen 25 mg 10 tab

Postafen brukes til voksne og ungdom over 12 år ved reisesyke. Postafen forebygger og lindrer kvalme og brekninger ved å dempe følsomheten i labyrinten i det indre øret. Legemidlet virker i 12-24 timer.Til informasjon: Postafen reisesyketabletter har blitt brukt til barn under 12 år over lang tid og ansees som trygt av Statens legemiddelverk, selv om pakken ikke lenger angir bruk og dosering for barn under 12 år. Spør apoteket om råd for riktig dosering av Postafen til barn under 12 år

Se pakningsvedlegg

 • Bruk ikke Postafen hvis du er allergisk (overfølsom) overfor meklozinhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i Postafen eller overfor andre piperazinderivater.
 • Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

kr 75,00
 • Navn: Postafen
 • Varenummer: 165787
 • Virkestoff: Meklozinhydroklorid
 • Hvordan bruke produktet: Postafen brukes til voksne og ungdom over 12 år ved reisesyke
 • Leverandør: UCB Pharma AS
 • Merkenavn: Postafen
 • Formulering: Tablett
 • Hjelpestoff: Laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, povidon K30, kalsiumstearat og vannfri kolloidal silika.
 • Forsiktighetsregler: Vis forsiktighet ved bruk av Postafen: dersom du har problemer med å tømme blæren, dersom du har grønn stær, dersom du har en mage-tarmlidelse som gir treg mage, dersom du har myasthenia gravis (en sjelden muskelsykdom), dersom du lider av demens, dersom
  • Bruk ikke Postafen dersom du har nedsatt leverfunksjon.
  • Du skal ikke bruke Postafen dersom du er gravid, hvis det ikke er helt nødvendig. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Postafen dersom du er gravid. Postafen går sannsynligvis over i morsmelk. Du bør derfor ikke bruke Postafen dersom du ammer.
  • Postafen kan gi nedsatt reaksjonsevne og konsentrasjonsevne. Du bør derfor ikke kjøre bil eller bruke maskiner etter at du har tatt Postafen.
  • Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Postafen.

Sidemeny

Spørsmål?

eDialog24 chat kontaktpunkt

Spør en farmasøyt om råd.
Gratis, anonymt og garantert svar innen 24 timer