Pollenallergi - informasjon og gode råd

Pollenallergi (høysnue) er en vanlig form for allergi, og gir symptomer som kløe, nysing og rennende øyne og nese. Litt i underkant av én million nordmenn har pollenallergi, og forekomsten er økende.

Hva er pollenallergi?

Hva er pollen?

Pollensesongen

Symptomer på pollenallergi

Forskjell på pollenallergi og forkjølelse

Allergimedisiner

Allergivaksinering

Ikke-medikamentell behandling av pollenallergi

Oversikt over reseptfrie medisiner mot pollenallergi

Kryssallergi

Gravide og ammende med pollenallergi

Tips til deg som har pollenallergi

Når bør du kontakte lege?

Hva er pollenallergi?

Pollenallergi er allergi mot visse proteiner i pollen fra ulike typer planter. Ved pollenallergi blir immunforsvaret aktivert når man kommer i kontakt med visse typer pollen. Denne aktiveringen utløser de typiske allergiske symptomene.

Hva er pollen?

Pollen er små partikler fra planter, som spres med vind eller insekter for å bestøve andre planter av samme art. De vanligste pollentypene å reagere på er bjørk, or, hassel, ulike gressarter (særlig timotei og hundegress), burot og salix. Salix er en samlebetegnelse på selje, vier og pil.

Pollensesongen

Pollensesongen kan starte så tidlig som februar og holde på frem til september. Sesongene starter ulikt avhengig av hvor i landet du bor, og ikke alle pollentyper er like relevante i hele landet. Pollenallergikere bør følge med på pollenvarselet.
Husk at dersom du har påvist pollenallergi bør du starte med medisiner i god tid før pollensesongen.

Pollentype

Sesong

Or og hassel

Blomstrer i februar, mars og april

Bjørk

Blomstrer i april, mai og juni (avgir mye pollen og kan gi mye plager)

Salix

April og mai

Gress

Juni, juli og august

Burot

Juli og august

Symptomer på pollenallergi

 • Kløende, rennende eller tett nese
 • Kløende, rennende, røde eller hovne øyne
 • Nysing, ofte serienysing
 • Kløe i munn, hals og svelg
 • Tretthet og nedsatt konsentrasjonsevne

Forskjell på pollenallergi og forkjølelse

Symptomer på pollenallergi kan forveksles med en forkjølelse. Her finner du oversikt over noen av forskjellene mellom tilstandene.

Symptom

Pollenallergi

Forkjølelse

Tett nese

Ofte

Ofte

Snørr

Flytende

Først flytende, så slimete

Serienysing

Ofte

Sjelden

Kløende øyne og nese

Ofte

Sjelden

Røde øyne

Ofte

Sjelden

Øyne som renner

Ofte

Sjelden

Feber

Nei

Iblant

Allergimedisiner

Pollenallergi gjør at immunforsvaret reagerer unormalt kraftig på pollen. For alle allergikere er det best å unngå det man er allergisk mot. Ved matvareallergi er det f.eks. lurt å la være å spise det man reagerer på. Det er vanskeligere å gjennomføre ved pollenallergi.  

Allergimedisiner demper på ulike måter kroppens kraftige reaksjon på pollen. På den måten blir symptomene redusert eller borte. Allergimedisiner helbreder ikke selve allergien.

Personer med kjent pollenallergi bør starte med allergimedisin i god tid før allergisesongen starter. Allergimedisinene bør brukes gjennom hele sesongen, også på dager med lite pollen. Vanlige typer allergimedisin:

 • Antihistaminer. Ved allergi blir stoffet histamin frigjort i store mengder i kroppen. Histamin er hovedansvarlig for de typiske allergisymptomene. Antihistaminer er medisiner som blokkerer effekten av histamin, og dermed demper eller fjerne de symptomene på allergi.  
 • Kortikosteroider (kortison). Kortikostereoider demper immunforsvaret vårt, og dermed dempes allergiske plager i forbindelse med kraftig aktivering av immunforsvaret.
 • Kromoglykat. Kromoglykat hindrer at celler i immunforsvaret får frigjort histamin og andre allergiutløsende stoffer. Dermed blir symptomer og plager i forbindelse med allergi redusert eller borte.   

Allergivaksinering

Det finnes en behandlingsform mot pollenallergi som kalles allergivaksinering. Dette er en tidkrevende behandling hvor man får tilført ørsmå doser av det man er allergisk mot (allergener). Etter hvert venner kroppen seg til allergenet og dosen kan økes, og kroppens allergiske reaksjon kan bli redusert eller bortfalle helt.

Ikke-medikamentell behandling av polllenallergi

I tillegg til medikamentell behandling er det en rekke råd du kan følge som kan lette plagene i allergisesongen.

 • Ha vinduer og dører lukket på dagtid, særlig på solfylte og vindfulle dager. Luft heller på kvelden og natten, da er det mindre pollen i luften.  
 • Bruk pollennett på vinduer.  
 • Ikke tørk klær ute i pollensesongen.  
 • Solbriller kan redusere mengden pollen som kommer i kontakt med øynene.  
 • Dusj på kvelden etter at du har vært ute, skyll også håret for å fjerne pollen derfra. 

Oversikt over reseptfrie medisiner mot pollenallergi

Ved lette former for pollenallergi kan man forsøke reseptfrie medisiner mot pollenallergi. Dersom du har kraftige eller langvarige allergiplager bør du oppsøke lege. Ukontrollert pollenallergi kan føre til astma, bihulebetennelser, polypper i nesen og ørebetennelse.
Husk å lese pakningsvedlegget før du bruker medisiner.

Medisinform

Aktuelle preparater

Tabletter

Nesespray

Øyedråper

Kryssallergi

En rekke matvarer har proteiner som ligner på stoffene i pollen. Det betyr at mange som er allergisk mot pollen, også kan reagere allergisk mot enkelte matvarer. Les mer om kryssallergi.

Gravide og ammende med pollenallergi 

Er du gravid eller ammer og har pollenallergi finnes det flere reseptfrie medisiner du kan bruke. Prøv gjerne først lokalbehandling i form av nesespray eller øyedråper, det påvirker ikke barnet i magen eller barn som ammes. Hvis du ikke får god nok effekt av det kan du forsøke allergitabletter. Gravide kan bruke antihistaminer, lang erfaring med bruk av disse til gravide viser at det er trygt for barnet. Reseptfrie allergitabletter gravide kan bruke:  

Virkestoff

Preparatnavn

Loratadin

Loratadin, Clarityn

Feksofenadin

Telfast

Cetirizin

Cetirizin, Zyrtec, Alzyr

Ebastin

Kestine

Ammende kan også bruke antihistaminer, der anbefales særlig to typer hvor virkestoffet i liten grad går over i morsmelken. Andre antihistaminer er det heller ikke grunn til å tro at påvirker barnet, men her er det litt mer som går over i morsmelken.

Virkestoff

Preparatnavn

Loratadin

Loratadin, Clarityn

Feksofenadin

Telfast

Hvis du må bruke allergimedisin lengre enn en måned bør du kontakte lege så han kan vurdere hva som er den beste behandlingen for deg.
Informasjonen i dette avsnittet er basert på TryggMammamedisin – her kan du stille spørsmål om medisinbruk når du er gravid eller ammer.

Tips til deg som har pollenallergi

 • Start medisinering 1-2 uker før pollensesongen er i gang og bruk medisinene fast gjennom hele sesongen. Også på dager med lite pollen.
 • Bruk saltvann! Saltvann til nesen og til øyne er et nyttig tillegg til allergimedisiner. Saltvann skyller vekk pollen som kan ha festet seg i nesen eller i øynene.
 • Blir du tørr og sår i nesen av allerginesespray? Prøv nesespray med nøytral og smørende sesamolje.
 • Pollenallergi kan forsterkes av irriterende stoffer som røyk, eksos, støv og parfyme. Prøv å unngå dette i pollensesongen så langt det lar seg gjøre.
 • Få kontroll over pollenallergien. Dårlig kontrollert allergi kan utløse astma og en rekke andre plager.  

Når bør du kontakte lege?

 • Ved symptomer på pollenallergi med behov for utredning.
 • Dersom du har behov for reseptfrie allergimedisiner over tid.
 • Dersom du ikke får tilstrekkelig effekt av allergimedisinen(e) dine.
 • Ved symptomer fra bare et øye, det kan være en infeksjon og ikke allergi.
 • Dersom du opplever en kraftig allergisk reaksjon.
 • Hvis du har langvarige allergiplager.
 • Hvis du har forsøkt egenbehandling mot allergi og ikke blitt bedre
 • Ved piping eller hvesing fra hals/svelg i forbindelse med allergi.

Kilder:
Norsk Helseinformatikk, Norges Astma- og Allergiforbund, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, TryggMammamedisin og Reseptfritt.

Les også om:
Astma
Dyreallergi
Gode råd ved forkjølelse
Kryssallergi
Matvareallergi og matvareintoleranse
Middallergi
Muggsoppallergi

Publisert 01.04.2008 11:06:00
Oppdatert 18.03.2014 16:19:54

Sidemeny