ACCUSOL 35 K H.FILT/DIAL 2MMOL

HEMOFILTRERINGSVÆSKE
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: ACCUSOL 35 K H.FILT/DIAL 2MMOL
Varenummer: 036924
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
ACCUSOL 35 K H.FILT/DIAL 2MMOL
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider