ACCUSOL 35K H.FILT/DIAL 4MMOL

HEMOFILTRERINGSVÆSKE
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: ACCUSOL 35K H.FILT/DIAL 4MMOL
Varenummer: 036933
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
ACCUSOL 35K H.FILT/DIAL 4MMOL
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider