Amoxicillin Sandoz Disperg tab 750 mg

20 stykk  DISPERGERBAR TABLETT , Blisterpakning
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Amoxicillin Sandoz Disperg tab 750 mg
Varenummer: 018874
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Amoxicillin Sandoz Disperg tab 750 mg
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider