BAYVANTIC VET PÅFLEK.V¨SK HUND

PÅFLEKKINGSVÆSKE
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: BAYVANTIC VET PÅFLEK.V¨SK HUND
Varenummer: 017388
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
BAYVANTIC VET PÅFLEK.V¨SK HUND
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider