Eklira Genuair Inh pulv 322 mikrog

1 x 60 doser  Inhalasjonspulver , Inhalator
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Eklira Genuair Inh pulv 322 mikrog
Varenummer: 054974
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Eklira Genuair Inh pulv 322 mikrog
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider