Strefen Munnspray 8,75 mg

15 milliliter  Munnspray , Flaske
 • Se større bilde
Din pris 234,90
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10+
Tilgjengelig på nett (99+) Sjekk tilgjengelighet i ditt Vitusapotek
Om produktet

Flytende munnspray til kortvarig symptomlindring ved sår hals hos voksne. Smak av mint.

Flytende munnspray inneholdende virkestoffet Flurbiprofen 16,2mg/ml, til kortvarig symptomlindring ved sår hals hos voksne.

Sprayes direkte ned i halsen på ømt/betent område.

3 sprayer (én dose) inneholder 8,75 mg flurbiprofen. Virker umiddelbart og varer i opptil 6 timer. Praktisk ved bruk om natten, før møter og når man våkner om morgenen. Behandlingen skal ikke vare i mer enn 3 dager.

18 års aldersgrense.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Merknad

Er du yngre enn 18 år må produktet hentes i apotek.

Skal ikke brukes av gravide og ammende, ved alvorlig hjerte-, nyre- eller leversvikt eller av barn og ungdom under 18 år.

OBS Dette er et legemiddel
Hvordan bruke produktet:

Voksne ≥ 18 år: 3 sprayer (én dose) administreres bak i svelget hver 3. til 6. time ved behov. Høyst 15 sprayer (5 doser) per døgn.

Sprayes direkte ned i halsen på ømt/betent område, 3 sprayer (én dose) inneholder 8,75 mg flurbiprofen. Virker umiddelbart og varer i opptil 6 timer. Praktisk ved bruk om natten, før møter og når man våkner om morgenen. Behandlingen skal ikke vare i mer enn 3 dager.

18 års aldersgrense.

 

Navn: Strefen Munnspray 8,75 mg
Formulering: Munnspray
Varenummer: 071859
Leverandør: Bonaventura Sales As
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Advarsel:

Kontakte lege dersom det oppstår tegn på eller forverring av en bakterieinfeksjon under behandling med flurbiprofen munnspray. Behandlingen skal ikke vare i mer enn 3 dager. Dersom symptomene forverres eller dersom nye symptomer oppstår skal behandlingen revurderes. Dersom det oppstår irritasjon i munnen skal behandlingen med flurbiprofen avbrytes. Flurbiprofen munnspray bør brukes med forsiktighet hos pasienter med tidligere eller aktiv bonkialastma, eller allergiske rekasjoner. Samtidig bruk av Strefen munnspray og andre NSAID, inkludert cyklooksygenase-2-spesifikke hemmere, bør unngås. Pasienter med nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon, pasienter som tar diuretika/vanndrivende og eldre pasienter bør rådføre seg med lege før langre tids bruk av Strefen munnspray. Forsiktighet er nødvendig ved oppstart av behandling hos pasienter med høyt blodtrykk og/eller hjertesvikt - rådfør deg med lege eller apotek. Ved blødninger i mage/tarm, skal behandlingen avbrytes. Flurbiprofen skal brukes med forsiktighet hos pasienter med risiko for unormal blødning. Bruk av Strefen munnspray bør avbrytes ved første tegn på hudutslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Inneholder metylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Strefen munnspray skal ikke benyttes under graviditet og/eller amming.

Virkestoff: Flurbiprofen
Virkestoff er flurbiprofen. 3 sprayer inneholder 8,75 mg flurbiprofen tilsvarende 16,2 mg/ml flurbiprofen. Andre innholdsstoffer er: betadeks, dinatriumfosfatdodekahydrat, sitronsyremonohydrat, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), natriumhydroksid, peppermyntesmak, kirsebærsmak, N,2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid, sakkarinnatrium, hydroksypropylbetadeks, renset vann.
Strefen Munnspray 8,75 mg
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider