Lamictal Disperg tab 200 mg

98 stykk  DISPERGERBAR TABLETT , Blisterpakning
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Lamictal Disperg tab 200 mg
Varenummer: 104825
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Lamictal Disperg tab 200 mg
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider