Livostin Øyedr 0,5 mg/ml

4 milliliter  ØYEDRÅPER , Flaske
 • Se større bilde
Din pris 184,90
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10+
Om produktet

Livostin øyedråper bukes til korttidsbehandling av øyplager på grunn av allergi hos voksne og barn over 6 år. 

Livostin øyedråper inneholder virkestoffet levokabastin. Levokabastin hemmer virkningen av histamin som er et stoff  som fremkaller allergiske reaksjoner. Allergiske reaksjoner kan være kløe, røde og rennende øyne, svie og lysømfintlighet. Øyedråpene gir vanligvis rask og langvarig symptomlindring (flere timer).

Øyedråpene bør ikke brukes samtidig med myke kontaktlinser, grunnet fare for misfarging.  Kontaktlinser bør fjernes før øyedråpene dryppes i øynene, og settes på igjen etter minimum 15 minutter. 

Livostin skal ikke brukes dersom du har plager i bare ett øye. Ved allergi er oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye bør derfor alltid lege kontaktes.

Det er viktig å lese pakningsvedlegget nøye før bruk. 

 

Merknad

Er du yngre enn 18 år må produktet hentes i apotek.

Ikke bruk Livostin øyedråper dersom du er allergisk mot noen av innholdsstoffene. 

OBS Dette er et legemiddel
Hvordan bruke produktet:

Barn over 6 år og voksne: 1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig. Kan økes til 4 ganger daglig ved behov. Behandlingen skal pågå så lenge det foreligger behov for symptomlindring.

Husk å riste flasken godt før du drypper øynene.

Flasken er holdbare i en måned etter åpning. 

Kontaktlinser:

Linsene fjernes før drypping av øynene. 15 minutter etter drypping kan kontaktlistene settes på igjen.

Zaditen øyedråper endosebeholdere kan brukes samtidig med kontaktlinser. 

 

Navn: Livostin Øyedr 0,5 mg/ml
Formulering: Dråper
For barn: Velegnet
Varenummer: 014290
Leverandør: J&J Consumer Nordic
Merkenavn: Se alle Livostin
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Advarsel: Hvis du blir verre eller ikke føler deg bedre etter 2 dager bør lege kontaktes.Barn under 6 år skal kun bruke Livostin i samråd med lege.
Advarsel: Obs! Vi gjør oppmerksom på at Ingredienslisten kan være mangelfull. Allergikere bør derfor sjekke ingredienslisten på leverandørens nettside. Vi jobber med vedlikehold av disse.
Virkestoff: levokabastin, Levocabastine

1 dråpe inneholder 15 mikrogram levokabastin. Andre innholdsstoffer er propylenglykol, vannfri dinatriumfosfat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, 0,15 mg/ml benzalkoniumklorid, 0,15mg/ml dinatriumedetat og sterilt vann.

Livostin Øyedr 0,5 mg/ml
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider