Maxalt Rapitab Smeltetab 10 mg

6 x 1 stykk  Smeltetablett , Blisterpakning, endose
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Maxalt Rapitab Smeltetab 10 mg
Varenummer: 398222
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Maxalt Rapitab Smeltetab 10 mg
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider