Barn

Når bør barn holdes hjemme fra barnehage?

Barnehagebarn er mer utsatt for sykdom enn barn som ikke går i barnehage, og barnehager er utsatt for små utbrudd med for eksempel lus, brennkopper eller småmark. For mange sykdommer er det allmenntilstanden til barnet som bestemmer om barnet kan gå i barnehage eller ikke. 

Når bør barn holdes hjemme fra barnehage?

Når bør barn holdes hjemme?

Foreldre, som kjenner barna aller best er de flinkeste til å vurdere om sine barn kan gå i barnehage eller ikke. Å holde barna hjemme når det trengs er viktig både for å begrense smitte og selvfølgelig for barnas egen del. 

  • Etter akutt oppkast eller diaré skal barn holdes hjemme i minimum 48 timer etter siste oppkast/diaré. Mange av virusene som forårsaker mage- og tarminfeksjoner smitter lett, og barn kan være smittsomme opptil 48 timer etter oppkast eller diaré. Her må foreldre smøre seg med tålmodighet og holde barna hjemme selv om de er friske andre dagen etter oppkast eller diaré.
  • Barn med feber bør holdes hjemme fra barnehage. Feber er ikke en sykdom i seg selv, men et symtpom på at kroppen arbeider med noe og barnet bør få være hjemme.
  • Ved øyekatarr med mye puss kan barn gå i barnehagen igjen dagen etter behandlingsstart eller når pusset er borte forutsatt at allmenntilstanden er god.
  • Ved forkjølelse kan barn gå i barnehage når allmenntilstanden tilsier det.
  • Barn med influensa kan følge samme råd som ved forkjølelse og gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være fornuftig å holde barnet hjemme lenger.
  • Ved ørebetennelse kan barnet gå i barnehage når allmenntilstanden tilsier det.
  • Brennkopper er svært smittsomt. Barn med brennkopper bør holdes hjemme til brennkoppene er under kontroll og enten dekkes helt til eller når utslettet er såpass tilhelet at det ikke lenger er fare for smitte ved berøring.

Se fullstendig oversikt over anbefalinger for når man bør holde barnehagebarn hjemme og når man kan sende de i barnehagen på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Husk at god hygiene er viktig for å begrense smitte!

Kilde:
Folkehelseinstituttet