Om oss

Leger Uten Grenser - vaksiner redder liv

Vitusapotek støtter Leger Uten Grensers arbeid med å vaksinere de som trenger det aller mest. Sammen retter vi fokuset mot vaksinasjon, fordi vi vet at vaksiner redder liv!

Leger Uten Grenser - vaksiner redder liv

Foto: Pierre-Yves Bernard/MSF

Norsk Medisinaldepot AS (NMD), som eier og driver av Vitusapotek, har støttet Leger Uten Grensers arbeid i felt siden 2014 under vår visjon «sammen på vei for bedre helse». Vi bidrar med midler slik at Leger Uten Grenser kan utføre sitt viktige arbeid og videreutvikle sin organisasjon. NMD og Vitusapotek ønsker i tillegg å bidra med andre aktiviteter utover dette, noe som blant annet har ført til at vi nå går nye veier for å øke bidraget ytterligere, i første omgang med fokus på vaksinasjon.

Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser ble stiftet av leger og journalister i Paris i 1971, og har i dag over 400 prosjekter i mer enn 70 land. Organisasjonen er upartisk og er kjent for å gå inn i krigsområder for å utøve medisinsk og humanitært arbeid, og gjør alt fra grunnleggende vaksinasjonskampanjer til krigskirurgi.

Leger Uten Grenser er finansiert 96% av private givere og bedrifter, noe som gir organisasjonen frihet til å jobbe der behovet er størst.

Vaksinering i humanitære kriser

I akutte krisesituasjoner ligger ofte forholdene til rette for utbrudd av smittsomme sykdommer som meslingerlungebetennelse, kolera og andre diaré-sykdommer. Krisesituasjoner kan også føre til at barn ikke får vaksiner de normalt ville fått gjennom nasjonale vaksineprogrammer. Dette gjelder særlig mennesker på flukt.

Leger Uten Grenser gjennomfører vaksinasjonskampanjer for å hindre og begrense sykdomsutbrudd. Vaksiner beskytter mot smittsomme sykdommer ved at man bygger opp immunitet i en befolkning. Målet er flokkimmunitet, som betyr at de i samfunnet som er for unge, syke eller for sårbare til å ta vaksinen, blir beskyttet mot sykdommen fordi de immune personene i «flokken» rundt ikke kan smitte dem.

Leger Uten Grenser tilbyr vaksiner i hovedsak som respons på epidemier og utbrudd av smittsomme sykdommer. De tilbyr i tillegg grunnleggende rutinevaksinasjon av barn i utsatt grupper som f.eks flyktninger og internt fordrevne, og der tilbud om vaksinering er svært mangelfullt. I 2017 vaksinerte Leger Uten Grenser 886.300 mennesker for hjernehinnebetennelse og 2.095.000 mennesker mot meslinger.

Leger Uten Grenser setter fokus på effektive og rimelige vaksiner som er tilgjengelige for dem som trenger dem mest - vaksiner er ingen luksusvare.

Felthistorier

Les mer på legerutengrenser.no

Kilde: Leger Uten Grenser

Les mer: