Om oss

Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Vitusapotek engasjerer seg både internasjonalt, nasjonalt og lokalt for å hjelpe folk til en friskere hverdag. Vitusapotek bidrar dermed på mange måter til en friskere hverdag for mange mennesker. Les mer om oss og våre grunnleggende tanker og holdninger.

Bekjempelse av falske legemidler

Internasjonalt bistår vi på flere måter med å sikre forbrukere mot falske legemidler. Vi sørger for så gode systemer og rutiner at vi med sikkerhet kan si at de medisinene vi sender ut til den norske forbruker via våre distribusjonssystemer inneholder de virkestoffer og er i den styrken som de oppgis å være. I tillegg bistår vi i ulike prosjekter for å bekjempe falske legemidler.

Rosa Sløyfe

Vitusapotek deltar årlig i Kreftforeningens Rosa Sløyfeaksjon – en viktig sak for å kunne fortsette forskningen på denne sykdommen som rammer så mange.

Veldedige formål

Vitusapotek støtter årlig ulike veldedige formål.  Høsten 2015 støttet  vi Røde Kors og deres aksjon for for flyktningekrisen med kr. 250 000. I tillegg hadde alle apotek bøsser og samlet inn ekstra bidrag til støtteaksjonen mot flyktningekrisen. I  2014 fikk Leger Uten Grenser støtte for sitt arbeid mot ebola epidemien i Vest Afrika.