Om oss

Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Vitusapotek engasjerer seg både internasjonalt, nasjonalt og lokalt for å hjelpe folk til en friskere hverdag. Vitusapotek bidrar dermed på mange måter til en friskere hverdag for mange mennesker. Les mer om oss og våre grunnleggende tanker og holdninger.

Bekjempelse av falske legemidler

Internasjonalt bistår vi på flere måter med å sikre forbrukere mot falske legemidler. Vi sørger for så gode systemer og rutiner at vi med sikkerhet kan si at de medisinene vi sender ut til den norske forbruker via våre distribusjonssystemer inneholder de virkestoffer og er i den styrken som de oppgis å være. I tillegg bistår vi i ulike prosjekter for å bekjempe falske legemidler.

Miljø

I Vitusapotek er vi opptatt av miljø og jobber aktivt for at vårt fotavtrykk skal bli minst mulig. Sammen med vår grossist har vi målsetning i forhold til reduksjon i utslipp av CO2, samtidig som vi har lagt til rette for gjenvinning av papir, plast og annet materiale. Vitusapotek har en del egne merkevarer, som VIDI serien og Loyds produkter, hvor vi har fokus på at ingredienser og emballasje er i tråd med miljøkrav og at dette hjelper deg til å kunne bidra til et bedre miljø. Vi har også et system som sikrer kvaliteten på våre produkter og vi har for eksempel ikke produkter som inneholder nano- partikler eller Cykliske siloksaner, til de aldersgruppene og produkttypene som ikke er anbefalt å inneholde dette.

Vi har også et tilbud til våre kunder om å levere inn medisiner som ikke skal brukes og retur av medisinsk avfall til apotek, slik at de blir sikkert håndtert og sendt til forbrenning. Som en fun fact kan vi nevne at 75% av energien fra forbrenning av legemiddel brukes som fjernvarme.

Videre kan vi fortelle at mange av apotekene er Miljøfyrtårn sertifisert og grossisten er både ISO 14001:2015 sertifisert og har Grønt Punkt.

Sammen kan vi alle bidra til et bedre miljø nå og for fremtiden!

Rosa Sløyfe

Vitusapotek deltar årlig i Kreftforeningens Rosa Sløyfeaksjon – en viktig sak for å kunne fortsette forskningen på denne sykdommen som rammer så mange.

Veldedige formål

Vitusapotek støtter årlig ulike veldedige formål.  Høsten 2015 støttet  vi Røde Kors og deres aksjon for for flyktningekrisen med kr. 250 000. I tillegg hadde alle apotek bøsser og samlet inn ekstra bidrag til støtteaksjonen mot flyktningekrisen. I  2014 fikk Leger Uten Grenser støtte for sitt arbeid mot ebola epidemien i Vest Afrika.