Optiray 300 Inj/inf væske 300 mg I/ml

10 x 75 milliliter  INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE , Ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Optiray 300 Inj/inf væske 300 mg I/ml
Varenummer: 015942
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Optiray 300 Inj/inf væske 300 mg I/ml
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider