Optiray 350 Inj/inf væske 350 mg I/ml

10 x 50 milliliter  INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE , Ferdigfylt sprøyte til kraftinjektor
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Optiray 350 Inj/inf væske 350 mg I/ml
Varenummer: 371237
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Optiray 350 Inj/inf væske 350 mg I/ml
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider