OPTIRAY INJ 300MGL/ML FLERDOSE

INJEKSJONSVÆSKE
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: OPTIRAY INJ 300MGL/ML FLERDOSE
Varenummer: 091733
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
OPTIRAY INJ 300MGL/ML FLERDOSE
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider