Optiray Inj/inf væske 350 mg I/ml

5 x 500 milliliter  Injeksjons-/infusjonsvæske , Flerdosebeholder
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Optiray Inj/inf væske 350 mg I/ml
Varenummer: 562194
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Optiray Inj/inf væske 350 mg I/ml
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider