Blå sløyfe 2018

I år får flere enn 5000 menn i Norge prostatakreft. I 2030 forventes det at 7000 rammes.

Omlag én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av livet. Det er fire ganger så mange som på 1950-tallet. Antall tilfeller øker i alle aldersgrupper, og i 2030 er økningen beregnet til over 40 prosent.Prostatakreft skiller seg fra andre kreftformer ved at ikke alle trenger behandling. Med den forventede økningen i antall nye tilfeller, haster det å få på plass et diagnoseverktøy som kan skille den aggresive prostatakreften som trenger behandling, fra den milde formen som heller bør overvåkes.

Derfor haster det å finne et bedre diagnoseverktøy for prostatakreft. Da vil flere overleve og færre overbehandles – og flere menn kan leve lange, gode liv.