Generiske reseptvarer

Generiske reseptvarer

Generiske reseptvarer, også kalt kopimedisiner, synonympreparater eller likeverdige medisiner, er legemidler med samme virkestoff, i samme styrke og med samme medisinske virkning som en original reseptvare, men med et annet navn. I tillegg kan de generiske legemidlene ha ulike hjelpestoffer, ulik farge og ulik form sammenlignet med originalen. Generiske reseptvarer lages av andre legemiddelprodusenter enn originalvaren, men kravene er de samme til både kvalitet og produksjon. Det er Statens Legemiddelverk som avgjør hvilke legemidler som kan byttes med hverandre til enhver tid, og generiske reseptvarer er helt trygge i bruk. Hensikten med generiske reseptvarer og generisk bytte i apotek, er å holde legemiddelprisene nede og sørge for at vi ikke må betale mer enn nødvendig for viktige medisiner. Les mer om generiske reseptvarer og likeverdig bytte her.