Originale reseptvarer

Originale reseptvarer

Det finnes i dag ofte flere ulike alternativer av samme type legemiddel, og kanskje har du blitt spurt om å bytte til et tilsvarende alternativ av legemiddelet ditt på apoteket. Med originale reseptvarer menes legemidler av originalt opphav, det vil si det førte godkjente legemiddelet av en gitt type og med en bestemt virkning, som ble lansert på legemiddelmarkedet. Etter hvert som tiden går, kan det komme flere generiske alternativer til den ene originale reseptvaren. Det er ingen betydelige forskjeller mellom disse legemidlene, men de er laget av ulike legemiddelprodusenter. Legemidlene har akkurat samme virkestoff og samme virkning, men de kan ha ulike navn og pris. Det er Statens Legemiddelverk som bestemmer hvilke legemidler som apoteket kan bytte mellom til enhver tid, og det er viktig å være klar over at du som pasient alltid får den behandlingen som legen din har bestemt, selv om du får en medisin med et annet navn på apoteket. Dersom du ønsker å bruke den originale reseptvaren som står på resepten din, selv om det finnes andre, likeverdige alternativer, må du ofte betale et mellomlegg i apoteket, med mindre det er en medisinsk grunn til at du ikke kan bytte legemiddel til et rimeligere alternativ. Da kan legen din reservere deg mot å bytte, og dette må legen påføre resepten din.