Voksne

Ibux Tab 200 mg

Ibux Tab 200 mg, 20 stykk

nett  (99+) apotek
Legg til som favoritt
Ibux Tab 400 mg

Ibux Tab 400 mg, 10 stykk

nett  (99+) apotek
Legg til som favoritt
Pinex Tab 500 mg

Pinex Tab 500 mg, 20 stykk

nett  (99+) apotek
Legg til som favoritt
Pinex Smeltetab 250 mg

Pinex Smeltetab 250 mg, 12 stykk

nett  (Utgått fra leverandørsortiment) apotek
Legg til som favoritt
Voksne

Hodepine kan skyldes en rekke ulike faktorer, og kan være relatert til annen sykdom. Det er derfor viktig at du oppsøker lege dersom smertene er langvarige og ikke forsvinner. Ved hodepine som gir milde til moderate smerter kan reseptfrie legemidler forsøkes i korte perioder. Vi anbefaler legemidler inneholdende paracetamol, slik som Paracet, Panodil og Pinex, som førstevalg. Dersom  disse ikke gir tilstrekkelig effekt, kan du også forsøke legemidler bestående av ibuprofen (Ibux) og diklofenak (Voltarol). Hos oss finner du en rekke ulike reseptfrie legemidler som du kan forsøke dersom du har hodepine og har behov for smertestillende behandling. Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk, og følg anbefalt dosering.