Barn

Barn

Barn helt ned i barnehagealder kan rammes av migrene, og ofte begynner en migrene i barndommen. Barn med migrene opplever smertene som begrensende og svært smertefulle. Migrene betegnes som et anfall av hodepine, ofte i kombinasjon med andre symptomer som lyd- og lysskyhet og kvalme. Migrene er i midler tid ikke farlig, selv om det kan oppleves som svært hemmende. Barn med migrene opplever ofte smerter i magen ved migreneanfall. Større jenter rammes ofte av migrene ved menstruasjon eller p-pillebruk. Søvn er et godt behandlingsalternativ ved migrene hos barn, men dersom barnet har behov for smertestillende medikamenter, kan reseptfrie legemidler inneholdende paracetamol eller ibuprofen forsøkes mot migrenen. Lave doser av diklofenak og naproken kan også forsøkes. Det er viktig at barnet ikke bruker mer enn anbefalt dosering oppgitt på pakningen, da dette blant annet kan øker sjansen for bivirkninger. Les også pakningsvedlegget nøye før bruk, og vær oppmerksom på at legemidler til barn som regel doseres og gis ut ifra barnets alder og vekt.