Zinacef Pulv til inj/inf væske 250 mg

5 x 250 milligram  PULVER TIL INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE , Hetteglass
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Zinacef Pulv til inj/inf væske 250 mg
Varenummer: 058966
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Zinacef Pulv til inj/inf væske 250 mg
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider