Vitusapotek
Samfunnsengasjement

Apoteksalg av reseptfrie medisiner bidrar til bedre folkehelse

Vi i Vitusapotek mener at apoteksalg av reseptfrie medisiner (OTC-medisiner) bidrar til bedre folkehelse, blant annet gjennom å sikre riktig valg av medisin og god faglig rådgivning. 

Apoteksalg av reseptfrie medisiner bidrar til bedre folkehelse

Sist oppdatert: 31.08.2022

 

Tilgang på reseptfrie legemidler (OTC-legemidler) er viktig for befolkningen generelt, for pasienter, helsevesenet og samfunnsøkonomien. Legemidler er imidlertid ikke vanlige kommersielle varer, og kan gi uforutsette bivirkninger f.eks. ved gal dosering, eller til og med medisinavhengighet.

Vi mener at salg av reseptfrie legemidler bare skal gjøres av kvalifiserte apotekmedarbeider. Det er disse som kan velge riktig medisin for den enkelte kunde eller pasient, og samtidig gi faglige råd. Når medisiner omklassifiseres fra reseptbelagte til reseptfrie, mener vi at de kun skal selges i apotek og ingen andre steder, nettopp av hensyn til pasientsikkerheten. På denne måten kan beslutningstakere sørge for en fortsatt forsvarlig omsetning av slike preparater, og samtidig sikre god tilgjengelighet for befolkningen.