Seretide Diskus Inh pulv 50 mikrog/100 mikrog

60 doser  Inhalasjonspulver , Inhalator
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Seretide Diskus Inh pulv 50 mikrog/100 mikrog
Varenummer: 373324
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Seretide Diskus Inh pulv 50 mikrog/100 mikrog
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider