Seretide Diskus Inh pulv 50 mikrog/500 mikrog

3 x 60 doser  Inhalasjonspulver , Inhalator
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Seretide Diskus Inh pulv 50 mikrog/500 mikrog
Varenummer: 014207
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Seretide Diskus Inh pulv 50 mikrog/500 mikrog
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider