Muskel

Fibromyalgi

Fibromyalgi kjennetegnes av kroniske smerter i muskler og ledd. Hva som forårsaker fibromyalgi er fortsatt lite kjent. Det er flest voksne kvinner som rammes, men fibromyalgi kan ramme begge kjønn i alle aldre.

Fibromyalgi

Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand i muskler og skjelett. For å få diagnosen fibromyalgi må man ha hatt muskelsmerter i store deler av kroppen i minst 3 måneder. Legen må også finne 11 av 18 trykkømme punkter, og andre sykdommer (som for eksempel leddgikt og lavt stoffskifte) må utelukkes. Fibromyalgi blir gjerne verre med tiden, og de fleste som diagnostiseres sent med fibromyalgi kan fortelle om plager helt tilbake i ung alder. 90 % av de som rammes av fibromyalgi er kvinner.

Årsaker til fibromyalgi

Man regner med at det foreligger flere årsaksfaktorer. Psykisk og/eller fysisk overbelastning over tid kan være en medvirkende årsak. Mange har en sykehistorie hvor smertene startet lokalt på ett bestemt sted, men som over tid brer seg til store deler av kroppen. Infeksjoner er også nevnt som en mulig utløsende årsak.

Symptomer på fibromyalgi

Symptomene på fibromyalgi kan være mange. Hvor fremtredende de ulike symptomene er, varierer fra person til person. Det er vanlig å oppleve at symptomene er verst om morgenen. Hovedsymptomene er kroniske muskelsmerter og tretthet/utmattelse. Andre symptomer inkluderer: 

 • Søvnforstyrrelser
 • Stivhet (spesielt om morgenen)
 • Hodepine
 • øresus
 • Depresjon
 • Konsentrasjonsvansker
 • Følelse av prikning/stikning i kroppen
 • Indre frost
 • Nummenhet
 • Hovenhetsfølelse
 • Fordøyelsesproblemer
 • Hyppig vannlating

Mange opplever en forverring av symptomene ved stress, værforandring og etter fysisk arbeid.

Gode råd til deg med fibromyalgi

 • Fysisk aktivitet har vist seg å virke lindrende på smertene ved fibromyalgi. Ved oppstart av treningen kan smertene forverres, så det er viktig å starte i det små. Bedringen fortsetter så lenge man opprettholder regelmessig fysisk aktivitet. Slutter du å trene, vil normalt symptomene komme tilbake.
 • Unngå stress og sørg for tilstrekkelig hvile
 • Et sunt og variert kosthold anbefales

Behandling

Det finnes ingen legemidler eller behandling som kurerer fibromyalgi, men fysisk aktivitet og enkelte legemidler kan virke lindrende. Såkalte trisykliske antidepressiva (reseptpliktig legemiddel) har vist effekt både på søvnforstyrrelser og smerter. Vanlige smertestillende legemidler som paracetamol og NSAIDs har normalt dårlig effekt ved fibromyalgi. 

Ulike alternative behandlingsformer som for eksempel avspenning, psykomotorisk fysioterapi og akupunktur kan hjelpe. 

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom du tror du kan ha fibromyalgi.
 • Dersom behandlingen du bruker ikke gir noen lindring.

 

Kilder: Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Norsk elektronisk legehåndbok, Norges Fibromyalgi Forbund