Munn og tann

Trøske

Trøske er en soppinfeksjon i munnhulen som nesten utelukkende skyldes en oppblomstring av soppen Candida albicans. Trøske gir et karakteristisk hvitt belegg i munnen som noen ganger kan svi og gi ubehag. Det er ikke uvanlig at spedbarn får trøske.

Trøske

Årsaker til trøske

Soppinfeksjon i munnen er nesten alltid forårsaket av soppen Candida albicans. Denne soppen finnes naturlig i munnen hos halvparten av oss. Ved nedsatt forsvarssystem kan forekomsten av soppen øke og forårsake sykdom. Andre årsaker kan være munntørrhet og bruk av inhalasjonssteroider dersom man ikke er flink til å skylle munnen etter inhalasjon.

Smitte

Spedbarn kan få soppinfeksjon under fødsel fra mor, dersom mor har underlivssopp. Barn som ammes kan overføre soppinfeksjon til mors brystvorter.

Gode råd for å forebygge soppinfeksjon i munnen

  • Bruker du inhalasjonsmedisin med kortison, bør du alltid skylle munnen etter inhalasjon
  • Har du barn som bruker smokk, er det viktig å holde smokkene rene
  • Plages du med munntørrhet, bør du følge råd for munntørrhet
  • Ved bruk av gebiss er det viktig å rengjøre det godt med rengjøringstabletter (for eksempel Corega)

Behandling av trøske

Soppinfeksjon i munnhulen behandles med reseptpliktige soppmidler. Vanligvis brukes Mycostatin mikstur, både til voksne og barn. Miksturen skal holdes lengst mulig i munnen før den svelges. Til små barn gis miksturen langsomt med doseringssprøyte eller pensles på med en ren q-tips. Det er viktig å fullføre hele kuren, selv om symptomene kan forsvinne i løpet av få dagers behandling.

Dersom du har et ammende barn med trøske, bør du samtidig behandle brystvortene med soppkrem. Kremen smøres på i et tynt lag etter dosering fra lege (etter amming).

Når bør du kontakte lege?

  • Dersom du tror du har soppinfeksjon i munnen
  • Dersom du har et ammende barn med trøske
  • Dersom du har vært til behandling for trøske, men ikke er blitt bra

Kilder: Norsk helseinformatikk for helsepersonell og Helsebiblioteket.