Kundeservice

Vilkår for bruk av nettstedet

Vilkår for bruk av nettstedet

På www.vitusapotek.no . Vilkår for bruk av nettstedet finner du her.

Hva finner du på vitusapotek.no?

 • Her får du kjøpt alle de produktene og reseptfrie medisinene som du finner i apoteket, med unntak av medisiner på resept
 • Her finner du informasjon om helse og riktig bruk av medisiner. Våre faglige artikler som gir generell informasjon om ulike temaer innen helse og andre apotekrelaterte temaer

 • Rådgivningstjeneste hvor farmasøyter i Vitusapotek svarer på spørsmål fra deg. Her kan du også lese ofte stilte spørsmål
   
 • Ledige stillinger og informasjon om hvordan det er å være medarbeider i Vitusapotek
   
 • Åpningstider, kontaktinformasjon og beliggenhet til alle Vitusapotek
   
 • Informasjon om Vitusapotek, vårt samfunnsengasjement og om hva det vil si å være Vitusapotek medlem

Vilkår for bruk av vitusapotek.no

Helseinformasjon på vitusapotek.no

Faglige artikler på vitusapotek.no skrives og oppdateres av en gruppe farmasøyter. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og utfyllende. Dersom du savner noe eller mener at informasjonen er mangelfull, hører vi gjerne fra deg på redaksjonen@vitusapotek.no

Informasjonen du finner på vitusapotek.no må ikke erstatte legekontakt eller behandling hos lege. Informasjonen du finner på våre sider er generell. Vi tilbyr ikke en fullstendig beskrivelse av ulike tilstander, symptomer, medisiner og behandling. Det kan være forhold som gjør din situasjon avvikende fra informasjonen du finner her. Vi understreker at det er hos legen du får stilt diagnose og riktig valg av behandling.

Innholdet på vitusapotek.no er omfattet av åndsverksloven.

Nettbutikk på vitusapotek.no

Ved kjøp av reseptfrie medisiner må du lese produsentens bruksanvisning og pakningsvedlegg nøye før bruk. Kontakt apotek eller lege dersom du skulle ha spørsmål om riktig bruk eller dersom du opplever uventede eller alvorlige bivirkninger. Du kan også melde fra om bivirkninger selv på Legemiddelverkets nettsted.

Alle produkter vi har i vårt sortiment, dvs. både i apotek og i vår nettbutikk, er gjennomgått av vår uavhengige fagavdeling. Vi kan ikke garantere at informasjonen du finner om våre produkter i nettbutikken til enhver tid er oppdatert og utfyllende.

Rådgivningstjeneste

Vår rådgivningstjeneste er en gratistjeneste hvor farmasøyter i Vitusapotek svarer på spørsmål fra deg. Farmasøyter er helsepersonell med kompetanse på medisiner og bruken av dem. Til din opplysning er farmasøyter underlagt taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Vi svarer kun på spørsmål som går inn under vårt naturlige kompetanseområde. Dette kan for eksempel være spørsmål knyttet til riktig bruk av medisiner, spørsmål om produkter i vårt sortiment eller andre apotekrelaterte spørsmål. Du får alltid svar på din henvendelse iløpet av 24 timer. Alle svar lagres i en intern database. Denne databasen blir kun brukt til intern oppfølging og er tilgjengelig bare for de farmasøytene som svarer.

Vi oppfordrer alle som bruker rådgivningstjenesten til å ikke legge igjen personsensitiv informasjon. IP adressen på maskinen du sender inn ditt spørsmål fra kan spores tilbake til deg, derfor bør du unngå å sende inn personsensitiv informasjon. Dette gjelder selv om du bruker en e-postadresse som ikke ”avslører” noe om deg eller navnet ditt.

Lenking

Vitusapotek tar ikke ansvar for innholdet på andre sider det lenkes til fra vitusapotek.no.

Behov for akutt helsehjelp?

Dersom du eller pårørende har behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt. Ring 113 ved fare for liv og helse. 

Personvern

Besøk på dette nettstedet registreres som anonym informasjon. Informasjonen brukes til statistisk måling og analyse for å forbedre nettstedets funksjonalitet. Informasjonen inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger. Til denne målingen brukes cookies og script.