Xeplion Dep inj væske 150 mg/dose

1 stykk  Depotinjeksjonsvæske , Ferdigfylt sprøyte
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Xeplion Dep inj væske 150 mg/dose
Varenummer: 536460
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Xeplion Dep inj væske 150 mg/dose
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider