Zinacef Pulv til inj/inf væske 1,5 g

5 x 1.5 gram  Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske , Hetteglass
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Zinacef Pulv til inj/inf væske 1,5 g
Varenummer: 116004
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Zinacef Pulv til inj/inf væske 1,5 g
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider