Zinacef Pulv til inj/inf væske 750 mg

5 x 750 milligram  Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske , Hetteglass
Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling
Navn: Zinacef Pulv til inj/inf væske 750 mg
Varenummer: 116046
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Zinacef Pulv til inj/inf væske 750 mg
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider