Vitusapotek

Lønn og overenskomst | Vitusapotek

Vitusapotek er tilknyttet Spekter, og har egne overenskomster. Lurer du på noe i forhold til lønn, eller ønsker å sammenligne med andre arbeidsforhold, kan du finne informasjonen du trenger her.

Lønn og overenskomst | Vitusapotek

Lønn og overenskomst i Vitusapotek

Vitusapotek er tilknyttet Spekter, og har egne overenskomster. Disse har noen større strukturelle ulikheter i forhold til de andre apotekkjedene, som er tilknyttet Virke. Disse ulikhetene er viktig å kjenne til om man sammenligner årslønn i et gjeldende arbeidsforhold, eller ved tilbud om tilsvarende stilling et annet sted.

I Vitusapotek jobber man færre timer pr uke enn det avtalen på 39 timer sier, da arbeid på ulempetidspunkt gis ut i fritid. For hver time man for eksempel arbeider etter kl. 17.00 får man ½ time fri. Dette medfører færre arbeidstimer pr år. Når man ser på årslønn, er det derfor lurt å regne denne om til faktisk timelønn

Hos konkurrentene har man betydelig lavere ulempetillegg enn i Vitusapotek. Forskjell i ulempetillegg kan du se illustrert under.


Ulikheter i ulempetillegg mellom Vitusapotek og konkurrentene


Eksempel 1: Utbetaling av ulempetillegg kontra ulempe ut i fritid

Farmasøyt med årslønn på kr 540 000 

Jobber ved apotek som har åpent til kl. 17.00 på lørdager og til kl. 20.00 på hverdager.

Arbeidstid hver 3. lørdag, og gjennomsnittlig 2 kvelder i uken til kl. 20.00 


Hos konkurrent

37,5 timer pr uke * 52 uker = 1950 timer pr år. Kr 540 000 : 1950 = Kr 276,92 pr time

Utbetalt ulempetillegg pr år jfr. eksempel over: kr 23 519

Sum timelønn: kr 540 000 + kr 23 519 = kr 563 519 : 1950 timer = kr 288,98 pr time


Hos Vitusapotek

39 timer pr uke; 39 * 52 uker = 2028 timer pr år. Kr 540 000 : 2028 = kr 266,27

Reduksjon av timer pr år grunnet fri for arbeid på ulempetidspunkt: 208 timer

Antall timer pr år: 2028 - 208 timer fratrekk = 1820 arbeidstimer pr år

Sum timelønn: kr 540 000 : 1820 timer = 296,70
 

Det er også muligheter i Vitusapotek til å jobbe sine grunntimer å få utbetalt ulempe, men det er få som velger dette.
 

Forskjell:

Konkurrent:    Timelønn         kr 288,98

Vitusapotek:    Timelønn         kr 296,70

Konkurrent:     Årslønn           kr 563 519

Vitusapotek:   Årslønn            kr 540 000
 

130 timer færre arbeidstimer pr år i Vitusapotek.
 

Digital karrieredag 2021

17. mars gjennomførte vi en digital karrieredag rettet mot farmasistudenter. Vi hadde med representanter fra ulike deler av NMD og Vitusapotek, blant annet:

  • Administrerende direktør Ros-Marie Grusén 
  • Fag- og kvalitetsdirektør Hege Willoch 
  • HR-direktør Kristin B. Watndal 
  • Regionssjef Ruben Fossli
  • Farmasøyter fra ulike apotek: Luqman Ashan, Camilla Brox og Liv Vidas.
     

Hadde du ikke mulighet til å delta, kan du nå se arrangementet i sin helhet her:


Sist oppdatert: mars 2021

Les mer: