Vitusapotek

Om oss | Vitusapotek og NMD

Norsk Medisinaldepot/NMD eier Vitusapotek og har utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek, og er en av de største leverandørene av legemidler og helserelaterte produkter via apotek. Vitusapotek er en av Norges største apotekkjeder, med over 300 apotek i hele Norge og over 2000 ansatte. I våre apotek jobber det primært farmasøyter og apotekteknikere med høy fagkunnskap.

Om oss | Vitusapotek og NMD
Profile Picture
Publisert: 23.08.2023

Vitusapotek og NMD

Vitusapotek er en av Norges største apotekkjeder, med over 300 apotek i hele Norge og over 3000 ansatte. I våre apotek jobber det primært farmasøyter og apotekteknikere med høy fagkunnskap.

Les mer om Vitusapotek her.

Norsk Medisinaldepot/NMD eier Vitusapotek og har utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek, og er en av de største leverandørene av legemidler og helserelaterte produkter via apotek. NMD har i dag distribusjonssenter i Oslo og filial i Harstad. På NMD er det over 700 ansatte fordelt på Servicekontoret, Sentralapoteket (nettapoteket, Vitusapotek AB28 multidose og varer utenom multidose), Multidoseproduksjon og lager.

Les mer om NMD her.

Fra og med 2019 har Vitusapotek AB28 levert legemidler og multidose til beboere i over 70 kommuner og over 20.000 personer, og i 2020 åpnet vi vår egen avdeling for multidoseproduksjon.

 

ICARE - våre verdier

 

 

ICARE står for:
Integrity 
Customer First
Accountability
Respect
Excellence

For alle som jobber i Vitusapotek og NMD betyr det at vi anstrenger oss for å ta beslutninger, store og små, med fokus på hva som både er etisk riktig for selskapet, kundene og helsesektoren. Kundene er i sentrum for alt vi gjør, og vi lykkes når de lykkes. Vi kjenner et personlig engasjement overfor kunder, leverandører og kollegaer – og vi tar et selvfølgelig ansvar for å holde det vi lover. Vi behandler hverandre, kunder og leverandører med verdighet, omtanke og åpenhet. Målet vårt er alltid å overgå forventningene kundene har til oss, og forventningene vi har til hverandre.

ILEAD - våre lederprinsipper 

 

 

Vi er avhengige av at alle ledere i organisasjonen vår har en felles forståelse for våre overordnede målsetninger, vår visjon, våre verdier og vår strategi. Ledertreningen bygges opp rundt dette og fokuser på å øke kompetansen som er nødvendig for at vi skal oppnå våre mål og resultatkrav på en riktig og effektiv måte. I Vitusapotek og NMD har vi felles ledelsesprinsipper – ILEAD.

ILEAD står for:

Inspire
Leverage
Execute
Advance
Develop

Kompetanseutvikling i Vitusapotek

Hos oss i Vitusapotek får du konkurransedyktige betingelser og kompetanseutvikling. Vi ønsker å tilby gode betingelser for våre ansatte, både for å beholde og tiltrekke oss nye, dyktige medarbeidere. Les mer om hva vi tilbyr her.

Ambulerende tjeneste hos Vitusapotek

Hva er ambulerende tjeneste?

I Vitusapotek har vi Ambulerende tjeneste. Dette er farmasøyter som ikke jobber ved et fast apotek, men reiser rundt på oppdrag ved Vitusapotek over hele landet. Bakgrunnen for at et apotek trenger å ha en ambulerende farmasøyt kan være alt fra for eksempel sykefravær, ferie, kurs/opplæring eller at apoteket har en beliggenhet som medfører økt kundestrøm spesifikke deler av året.

Oppdragene varierer i hovedsak fra enkeltdager til 3 uker, noen ganger lengre. Antallet ambulerende har variert gjennom årene, men er i dag på 4 faste farmasøyter, samt noen som jobber sporadisk, og da spesielt i de mest hektiske sommerukene.
 

Les mer: