Vitusapotek
ESG – Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold

Likestillingsredgjørelse i Vitusapotek

Vitusapotek/NMD arbeider systematisk med å fremme likestilling og forhindre diskriminering. Her finner du oversikt over likestillingsarbeidet i Vitusapotek/NMD.

Likestillingsredgjørelse i Vitusapotek
Profile Picture
Publisert: 29.06.2023
Sist oppdatert: 20.03.2024

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Klikk her for å lese den fullstendige oversikten over likestillingsarbeidet i Vitusapotek/NMD.