Vitusapotek
ESG – Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold

Samfunnsengasjement

Vitusapotek engasjerer seg både internasjonalt, nasjonalt og lokalt for å hjelpe folk til en friskere hverdag. Vitusapotek bidrar dermed på mange måter til en friskere hverdag for mange mennesker. Les mer om oss og våre grunnleggende tanker og holdninger.

Samfunnsengasjement
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 20.03.2024

Vår strategi - sammen på vei for bedre helse

Vitusapotek/NMD jobber hver dag for å sikre en bærekraftig fremtid for selskapet, og dette engasjementet er en viktig del av vår strategi; Sammen på vei for bedre helse!

Vårt ansvar

Vårt formål er å levere bedre helse for alle. Det er det som driver alle våre ansatte og vår strategi. 

Vi har undersøkt hvor i vår verdikjede vi har innvirkning på miljø og samfunn, og hva dette påvirker –enten det er negative effekter som må reduseres, eller positiv merverdi som vi skaper for våre pasienter, våre ansatte og vårt samfunn.

Vi bruker innsatsen der vi kan gjøre en forskjell for å få en bærekraftig fremtid.

Produktkvalitet og pasientsikkerhet

Bærekraftig kvalitet og styring av forsyningskjeden for større bærekraft i helsevesenet:

Når vi snakker om kvalitet, ser vi ikke bare på individuelle produkter og tjenester, men på hele verdikjeden - fordi sikkerhet og våre kunders trivsel er alltid vår topp prioritet. Les mer om produktkvalitet og pasientsikkerhet her.

Miljøeffektiv drift og transport

Beskyttelse av miljø og klima gjennom effektiv energistyring, optimalisert transportlogistikk og effektiv ressursbruk:

Hos NMD/Vitusapotek ser vi det som vårt ansvar å redusere klimautslipp. Derfor optimaliserer vi kontinuerlig prosessene våre og gjør en rekke tiltak for å sikre at vi bruker ressurser effektivt.

Bedre helse for våre ansatte og vårt samfunn

Med logistikkunnskap, farmasøytisk ekspertise, lokal tilstedeværelse og engasjement, inspirerer vi kolleger, kunder og pasienter. Sammen er vi forpliktet til deres trivsel. 

I Vitusapotek jobber vi hver dag for at våre ansatte og kunder skal få bedre helse og livskvalitet, og at vi sikrer en bærekraftig ressursbruk.   

Bekjempelse av falske legemidler

Internasjonalt bistår vi på flere måter med å sikre forbrukere mot falske legemidler. Vi sørger for så gode systemer og rutiner at vi med sikkerhet kan si at de medisinene vi sender ut til den norske forbruker via våre distribusjonssystemer inneholder de virkestoffer og er i den styrken som de oppgis å være. I tillegg bistår vi i ulike prosjekter for å bekjempe falske legemidler.

Miljøtiltak

I Vitusapotek er vi opptatt av miljø og jobber aktivt for at vårt fotavtrykk skal bli minst mulig. Sammen med vår grossist – Norsk Medisinaldepot AS - har vi målsetning i forhold til reduksjon i utslipp av CO2, samtidig som vi har lagt til rette for gjenvinning av papir, plast og annet materiale. Vitusapotek har en del egne merkevarer, som VIDI serien, hvor vi har fokus på at ingredienser og emballasje er i tråd med miljøkrav og at dette hjelper deg til å kunne bidra til et bedre miljø. Vi har også et system som sikrer kvaliteten på våre produkter og vi har for eksempel ikke produkter som inneholder nano- partikler eller Cykliske siloksaner, til de aldersgruppene og produkttypene som ikke er anbefalt å inneholde dette.

Vi har også et tilbud til våre kunder om å levere inn medisiner som ikke skal brukes og retur av medisinsk avfall til apotek, slik at de blir sikkert håndtert og sendt til forbrenning. Som en fun fact kan vi nevne at 75% av energien fra forbrenning av legemiddel brukes som fjernvarme.

Vår miljøpolicy

Vår miljøpolicy er å aktivt jobbe for å redusere virksomhetens påvirkning på miljøet. Dette skal oppnås med utvalgte måltall og et kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi skal også aktivt jobbe for økt miljøfokus hos leverandører av varer og tjenester. 

Hovedsatsningsområder er innenfor avfallssortering, transport av legemidler og energiforbruk.

Veldedige formål

Vitusapotek støtter årlig ulike veldedige formål. 

Vitusapotek deltar årlig i Kreftforeningens Rosa Sløyfeaksjon – en viktig sak for å kunne fortsette forskningen på denne sykdommen som rammer så mange.

Vi har gjennom mange år støttet Leger Uten Grenser i deres arbeid for å fremme bedre helse globalt.