Vitusapotek
ESG – Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold

Våre verdier

Hver dag jobber vi for bedre helse. Verdiene våre fremmer trivsel, respekt og vekst. De er et verktøy vi kan støtte oss på og bruke som rettesnor for å gjøre gode vurderinger i samhandling med kunde, kollega og andre samarbeidspartnere. 

Våre verdier
Profile Picture
Publisert: 07.06.2019
Sist oppdatert: 07.05.2024

Kunden først

Vi lykkes når vi setter kunden først

Kunden står i sentrum for alt vi gjør, og vårt engasjement overfor kunden og evne til å sette oss inn i kundens behov, er det som skiller oss fra andre.

Integritet

Vi gjør det som er riktig
Vi tar beslutninger, store og små, med fokus på hva som er etisk riktig og best for selskapet og kunden.

Ansvarlighet

Vi tar personlig ansvar for alt vi gjør

Hver og en av oss tar ansvar –  overfor kunde, leverandører og kollegaer. Ved å holde det vi lover, bygger vi tillit både overfor hverandre, kunder og omverdenen. 

Respekt

Vi møter mennesker med respekt og omtanke

Vi behandler hverandre, kunden, leverandører og samarbeidspartnere med verdighet, omtanke, åpenhet og respekt. Vi verdsetter ulikheter fordi vi vet det skaper et arbeidsmiljø som fremmer innovasjon, samarbeid og evne til problemløsning – til det beste for våre kunder. 

Kontinuerlig forbedring

Vi streber etter kontinuerlig forbedring

Vår reise mot stadige forbedringer tar aldri slutt, og vi setter oss ambisiøse mål. Vi tenker suksess og innovasjon i alt vi gjør, og leter alltid etter å bli litt bedre.

 

 

Etiske retningslinjer

Det har alltid vært grunnleggende for vår kultur å gjøre forretninger på riktig måte, enten det er farmasøytisk distribusjon, informasjonsteknologi for helsesektoren eller apotekdrift. De etiske retningslinjene våre definerer viktige normer for hvordan vi samhandler med kunder, bransjepartnere og hverandre:

Etiske retningslinjer

Code of Conduct