Om oss

Om Norsk Medisinaldepot

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter. Sentrallager og administrasjon ligger på Alna, nord i Oslo, mens store deler av Nord-Norge betjenes fra distribunalen i Harstad. Selskapet har ca 2 300 ansatte. NMD er en del av McKesson Corporation.

Om Norsk Medisinaldepot

Vitusapotek er vår heleide apotekkjede, med ca 260 store og små apotek spredt over hele Norge. Enkelte av disse er såkalte Vitusapotek Samarbeid – et eget konsept for den som vil eie eget apotek, men drive det som et Vitusapotek. Vi har også utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek, som er et samarbeid for frittstående, privateide apotek. I dag er mer enn 70 enheter tilknyttet samarbeidet.

Verdisettet vårt, ICARE, både forplikter og motiverer.  ICARE står for Integrity (Integritet), Customer-First (Kunden først), Accountability (Ansvarlighet), Respect (Respekt) og Excellence (Kontinuerlig forbedring). For alle som jobber i NMD betyr det at vi anstrenger oss for å ta beslutninger, store og små, med fokus på hva som både er etisk riktig for selskapet, kundene og helsesektoren. Kundene er i sentrum for alt vi gjør, og vi lykkes når de lykkes. Vi kjenner et personlig engasjement overfor kunder, leverandører og kollegaer – og vi tar et selvfølgelig ansvar for å holde det vi lover. Vi behandler hverandre, kunder og leverandører med verdighet, omtanke og åpenhet. Målet vårt er alltid å overgå forventningene kundene har til oss, og forventningene vi har til hverandre.

Etter en anbudskonkurranse leverer NMD såkalte H-reseptprodukter til alle norske apotek fra 1. januar 2017, unntatt sykehusapotek. I hovedsak er dette kostbare, biologiske legemidler som krever spesiell håndtering og overvåking. Selskapet er dessuten eneleverandør av legemidler til de private klinikkene til Aleris, Volvat og LHL.

Selskapet tilbyr fleksible løsninger for 3.partslagring til farmasøytisk industri og andre leverandører.

NMD er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 og miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015.

Ledergruppen

Ros-Marie Grusén, adm. direktør
24 05 30 00
E-post: rm.grusen@nmd.no

Terje Kvaal, direktør apotekdrift/logistikk
Mob: 905 17 043
E-post: terje.kvaal@nmd.no

Fredrik Ljungström, direktør Commercial
Mob: 
E-post: fredrik.ljungstrom@nmd.no

Hege Willoch, fag- og kvalitetsdirektør
Mob: 932 05 389
E-post: hege.willoch@nmd.no

Anne Breive, finans- og økonomidirektør
Mob: 913 89 794
E-post: anne.breive@nmd.no

Kristin Watndal, HR Direktør
Mob: 41542448
E-post: kristin.bryntesen.watndal@nmd.no

Miriam Skåland, strategidirektør
Mob:
E-post: miriam.skaland@nmd.no

Adresser

Norsk Medisinaldepot AS
Alf Bjerckes vei 28
PB 183 Kalbakken, N - 0903 Oslo
e-post: post@nmd.no
Tlf.: +47 24 05 30 00
Fax.: +47 24 05 30 01

NMD Distribusjon - filial Harstad
Østenbekkveien 24 N - 9403 Harstad
Tlf.: 77 00 26 10 Fax.: 77 00 26 11

Vitusapotek/Ditt Apotek
Alf Bjerckes vei 28
PB 183 Kalbakken, N - 0903 Oslo
e-post: post@nmd.no
Tlf.: +47 24 05 30 00 Fax.: +47 24 05 30 01
www.vitusapotek.no
www.dittapotek.no

Ved kvalitetsavvik, send e-post til: QA@nmd.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESSEMELDING

NMD og Vitusapotek ekspanderer

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) har nå inngått avtaler vedrørende kjøp av tre forskjellige tidligere Ditt Apotek og vil omprofilere, og drifte disse som Vitusapotek etter overtakelsene. NMD overtar alle aksjene i Ditt Apotek Kongsvinger 01.07.2017, og aksjene i Sarpsborg Apotek og Grålum Apotek 01.09.2017. Vi gleder oss til å ønske våre nye medarbeidere og apotek velkommen til Vitusapotek

For ytterligere informasjon kan Atle Haug kontaktes på atle.haug@nmd.no

Oslo, 28.06.2017