Om oss

Om Norsk Medisinaldepot

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter. Sentrallager og administrasjon ligger på Alna, nord i Oslo, mens store deler av Nord-Norge betjenes fra distribunalen i Harstad. Selskapet har ca 2 300 ansatte. NMD er en del av McKesson Corporation. 

English version

Om Norsk Medisinaldepot

Om oss

Vitusapotek er vår heleide apotekkjede, med over 260 store og små apotek spredt over hele Norge. Enkelte av disse er såkalte Vitusapotek Samarbeid – et eget konsept for den som vil eie eget apotek, men drive det som et Vitusapotek. Vi har også utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek, som er et samarbeid for frittstående, privateide apotek. I dag er mer enn 70 enheter tilknyttet samarbeidet.

Våre eiere

Norsk Medisinaldepot As er en del av McKesson Europe. McKesson Corporation, med hovedkontor i USA, er majoritetsaksjonær i McKesson Europe AG. McKesson er et ledende internasjonalt grossist- og detaljistfirma og leverandør av logistikk og tjenester til farmasøytisk sektor og helsevesenet.

McKesson Europe opererer i 13 land rundt om i verden og sysselsetter omtrent 38.000 personer. 

Vi bryr oss om hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere. Etterlevelse og overholdelse av lover og interne retningslinjer er viktig og en integrert del av McKesson Europe-konsernets bedriftskultur, og den proaktive og forebyggende tilnærmingen sikrer at våre kunder og pasienter mottar de produkter og støtten de trenger for optimal omsorg.

Etterlevelse og overholdelse av lover og interne retningslinjer i McKesson Europe er et levende tema og i stadig utvikling, for at vi kan tilpasse oss gjeldende lovgivning og dagens situasjon i både selskapet og omverdenen.

McKesson Europe Policy Position

McKesson Europe Policy Paper: e-prescription – making it happen

McKesson Europe Policy Paper: How pharmacy sales of OTC Medicines contribute to better public healthcare

Celesio Position Paper: Pharmacist-Led Generic Substitution – Benefits for Healthcare Systems

Celesio Position Paper: Pharmacists Need Read-Write Access to Patient Electronic Health Records

Celesio Position Paper – Our Vision for Community Pharmacy in the Future 

McKesson Europe Policy Position: Diesel vehicle bans must not disrupt medicines supply to patients

McKesson Europe Policy Position Annex: Diesel Vehicle Bans – Supporting Material

Våre verdier

Verdisettet vårt, ICARE, både forplikter og motiverer.  ICARE står for Integrity (Integritet), Customer-First (Kunden først), Accountability (Ansvarlighet), Respect (Respekt) og Excellence (Kontinuerlig forbedring). For alle som jobber i NMD betyr det at vi anstrenger oss for å ta beslutninger, store og små, med fokus på hva som både er etisk riktig for selskapet, kundene og helsesektoren. Kundene er i sentrum for alt vi gjør, og vi lykkes når de lykkes. Vi kjenner et personlig engasjement overfor kunder, leverandører og kollegaer – og vi tar et selvfølgelig ansvar for å holde det vi lover. Vi behandler hverandre, kunder og leverandører med verdighet, omtanke og åpenhet. Målet vårt er alltid å overgå forventningene kundene har til oss, og forventningene vi har til hverandre.

Anbud

Etter en anbudskonkurranse leverer NMD såkalte H-reseptprodukter til alle norske apotek fra 1. januar 2017, unntatt sykehusapotek. I hovedsak er dette kostbare, biologiske legemidler som krever spesiell håndtering og overvåking. Selskapet er dessuten eneleverandør av legemidler til de private klinikkene til Aleris, Volvat og LHL.

Selskapet tilbyr fleksible løsninger for 3.partslagring til farmasøytisk industri og andre leverandører.

Kvalitetssertifisering

NMD er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 og miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015.

Ved kvalitetsavvik, send e-post til: QA@nmd.no

Ledergruppen

Ros-Marie Grusén, adm. direktør
24 05 30 00
E-post: rm.grusen@nmd.no

Terje Kvaal, direktør apotekdrift/logistikk
Mob: 905 17 043
E-post: terje.kvaal@nmd.no

Fredrik Ljungström, direktør Commercial
Mob: 
E-post: fredrik.ljungstrom@nmd.no

Hege Willoch, fag- og kvalitetsdirektør
Mob: 932 05 389
E-post: hege.willoch@nmd.no

Anne Breive, finans- og økonomidirektør
Mob: 913 89 794
E-post: anne.breive@nmd.no

Kristin Watndal, HR Direktør
Mob: 41542448
E-post: kristin.bryntesen.watndal@nmd.no

Miriam Skåland, strategidirektør og pressekontakt
Mob:
E-post: miriam.skaland@nmd.no

Kontakt oss

Norsk Medisinaldepot AS
Alf Bjerckes vei 28
PB 183 Kalbakken, N - 0903 Oslo
e-post: post@nmd.no
Tlf.: +47 24 05 30 00
Fax.: +47 24 05 30 01

NMD Distribusjon - filial Harstad
Østenbekkveien 24 N - 9403 Harstad
Tlf.: 77 00 26 10 Fax.: 77 00 26 11

Vitusapotek/Ditt Apotek
Alf Bjerckes vei 28
PB 183 Kalbakken, N - 0903 Oslo
e-post: post@nmd.no
Tlf.: +47 24 05 30 00 Fax.: +47 24 05 30 01

www.vitusapotek.no
www.dittapotek.no