Vitusapotek
Om oss

Om Norsk Medisinaldepot

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter. Sentrallager og administrasjon ligger på Alna, nord i Oslo, mens store deler av Nord-Norge betjenes fra distribunalen i Harstad. Selskapet har ca 2 300 ansatte. NMD er en del av McKesson Corporation. 

English version

Om Norsk Medisinaldepot

Om oss

Vitusapotek er vår heleide apotekkjede, med over 290 store og små apotek spredt over hele Norge. Enkelte av disse er såkalte Vitusapotek Samarbeid – et eget konsept for den som vil eie eget apotek, men drive det som et Vitusapotek. Vi har også utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek, som er et samarbeid for frittstående, privateide apotek. I dag er mer enn 70 enheter tilknyttet samarbeidet.

Våre eiere

Norsk Medisinaldepot AS er en del av McKesson Corporation. McKesson ble i 2021 rangert på 7. plass på Fortune 500, og er verdensledende innen løsninger for styring av forsyningskjeder, apotek, helseteknologi, samfunnsonkologi og spesialpleie.

McKesson samarbeider med selskaper innen biovitenskap, produsenter, leverandører, apotek, myndigheter og andre helseorganisasjoner for å tilby riktige medisiner, medisinske produkter og helsetjenester til riktig pasient til rett tid, trygt og kostnadseffektivt.

Vårt verdisett – ICARE forener oss, og hver dag jobber våre ansatte for å innovere og levere muligheter for å forbedre pasientbehandlingen i alle omgivelser– ett produkt, én partner, én pasient om gangen. For mer informasjon, besøk www.mckesson.eu.

McKesson Europe Policy Position

McKesson Europe Policy Paper: e-prescription – making it happen

McKesson Europe Policy Paper: How pharmacy sales of OTC Medicines contribute to better public healthcare

Celesio Position Paper: Pharmacist-Led Generic Substitution – Benefits for Healthcare Systems

Celesio Position Paper: Pharmacists Need Read-Write Access to Patient Electronic Health Records

Celesio Position Paper – Our Vision for Community Pharmacy in the Future 

McKesson Europe Policy Position: Diesel vehicle bans must not disrupt medicines supply to patients

McKesson Europe Policy Position Annex: Diesel Vehicle Bans – Supporting Material

McKesson Europe Position Paper: Managing Medicines Shortages

Våre verdier

Verdisettet vårt, ICARE, både forplikter og motiverer.  ICARE står for Integrity (Integritet), Customer-First (Kunden først), Accountability (Ansvarlighet), Respect (Respekt) og Excellence (Kontinuerlig forbedring). For alle som jobber i NMD betyr det at vi anstrenger oss for å ta beslutninger, store og små, med fokus på hva som både er etisk riktig for selskapet, kundene og helsesektoren. Kundene er i sentrum for alt vi gjør, og vi lykkes når de lykkes. Vi kjenner et personlig engasjement overfor kunder, leverandører og kollegaer – og vi tar et selvfølgelig ansvar for å holde det vi lover. Vi behandler hverandre, kunder og leverandører med verdighet, omtanke og åpenhet. Målet vårt er alltid å overgå forventningene kundene har til oss, og forventningene vi har til hverandre.

Anbud

Vitusapotek leverer legemidler pakket i multidose, øvrige legemidler, apotekvarer og tjenester til mer enn 100 norske kommuner. Vitusapotek er også eneleverandør av legemidler og apotekvarer til de private klinikkene Aleris, Volvat og LHL.

NMD er eneste leverandør av legemidler finansiert av de regionale helseforetakene (H-reseptvarer) til alle private apotek i Norge.

NMD tilbyr også fleksible løsninger for 3. partslagring til farmasøytisk industri og andre leverandører.

Kvalitetssertifisering

NMD er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015.

Ved kvalitetsavvik, send e-post til: QA@nmd.no

Ledergruppen

Ros-Marie Grusén, adm. direktør
+47 24 05 30 00
E-post: rm.grusen@nmd.no

Terje Kvaal, operativ direktør / Chief Operating Officer (COO)
Mob: +47 905 17 043
E-post: terje.kvaal@nmd.no

Kurt Haga, direktør Apotekdrift
Mob: +47 456 61 654
E-post: kurt.haga@nmd.no

Fredrik Ljungström, direktør Commercial
Mob: +47 468 15 405
E-post: fredrik.ljungstrom@nmd.no

Hege Willoch, direktør Fag- & kvalitet, Multidose
Mob: +47 932 05 389
E-post: hege.willoch@nmd.no

Michael Ecker, direktør Finans- og økonomi
Mob: +47 400 11 109
E-post: michael.ecker@nmd.no

Kristin Bryntesen Watndal, direktør HR
Mob: +47 415 42 448
E-post: kristin.bryntesen.watndal@nmd.no

Miriam Thistel, direktør Distribusjon
Mob: +47 952 60 558
E-post: miriam.thistel@nmd.no

Sigrid Hov Fodnæss, direktør IT
Mob: +47 900 71 087
Email: sigrid.hov.fodnass@nmd.no

Tom-Erik Korsviken, direktør Strategi
Mob: +47 901 48 050
Email: tom-erik.korsviken@nmd.no

Pressehenvendelser 

Pressekontakt
Frederikke Borgen Risan 
Mobil +47 480 92 982
frederikke.borgen.risan@nmd.no

Andre henvendelser

Norsk Medisinaldepot AS
Besøksadresse: Alf Bjerckes vei 28
Postadresse: PB 183 Kalbakken, N - 0903 Oslo
e-post: post@nmd.no
Tlf.: +47 24 05 30 00
Fax.: +47 24 05 30 01

NMD Distribusjon - filial Harstad
Østenbekkveien 24 N - 9403 Harstad
Tlf.: 77 00 26 10 Fax.: 77 00 26 11

Vitusapotek/Ditt Apotek
Besøksadresse: Alf Bjerckes vei 28
Postadresse: PB 183 Kalbakken, N - 0903 Oslo
e-post: post@nmd.no
Tlf.: +47 24 05 30 00 Fax.: +47 24 05 30 01

www.vitusapotek.no
www.dittapotek.no