Vitusapotek

J05 Antivirale Midler Til Systemisk Bruk

J05 Antivirale Midler Til Systemisk Bruk
Valtrex Tab 500 mg
Legg til som favoritt
Valtrex Tab 250 mg
Legg til som favoritt
Abacavir/Lamiv myl tab 600/300
Legg til som favoritt
Paxlovid tab 150+100mg
Legg til som favoritt
Dovato tab 50/300mg
Legg til som favoritt
Entecavir Sandoz Tab 1 mg
Legg til som favoritt
Harvoni Tab 90 mg/400 mg
Legg til som favoritt
Triumeq Tab 50 mg/600 mg/300 mg
Legg til som favoritt
Viramune DEPOTtab 400 mg
Legg til som favoritt
Entecavir accord tab 1mg
Legg til som favoritt
Juluca Tab 50 mg/25 mg
Legg til som favoritt
Atazanavir krka kaps 300mg
Legg til som favoritt
Triumeq disperg tab  5/60/30mg
Legg til som favoritt
Descovy Tab 200 mg/10 mg
Legg til som favoritt
Tenofovir disoproxil Mylan Tab 245 mg
Legg til som favoritt
Epclusa Tab 400 mg/100 mg
Legg til som favoritt
Zovirax Tab 800 mg
Legg til som favoritt
Prezista Tab 800 mg
Legg til som favoritt
Maviret Tab 100 mg/40 mg
Legg til som favoritt
Entecavir Sandoz Tab 0,5 mg
Legg til som favoritt
Eviplera Tab 200 mg/25 mg/245 mg
Legg til som favoritt
Biktarvy Tab 50 mg/200 mg/25 mg
Legg til som favoritt
Valaciclovir Sandoz Tab 500 mg
Legg til som favoritt
Kaletra Tab 200 mg/50 mg
Legg til som favoritt