Vitusapotek

L04 Immunsuppressive Midler

L04 Immunsuppressive Midler
Metex inj 20mg/penn
Legg til som favoritt
Yuflyma inj 40mg/penn
Legg til som favoritt
Methotrexate Cipla Tab 2,5 mg
Legg til som favoritt
Metex Inj væske 30 mg/penn
Legg til som favoritt
Taltz Inj væske 80 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Kyntheum Inj væske 210 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Simponi Inj væske 100 mg/penn
Legg til som favoritt
Sandimmun Neoral Mikst 100 mg/ml
Legg til som favoritt
RoActemra Inj væske 162 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Imnovid Kaps 1 mg
Legg til som favoritt
Yuflyma inj 80mg/penn
Legg til som favoritt
Advagraf DEPOTkaps 5 mg
Legg til som favoritt
Metex Inj væske 12,5 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Enbrel Pulv og væske til inj væske 25 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Metex Inj væske 30 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Metex inj 20mg/penn
Legg til som favoritt
Nordimet inj 10mg/penn
Legg til som favoritt
Skyrizi inj 150mg/penn
Legg til som favoritt
Cosentyx Inj væske 150 mg/penn
Legg til som favoritt
Imnovid Kaps 3 mg
Legg til som favoritt
Lenalidomide mylan kaps  7,5mg
Legg til som favoritt
Lenalidomide mylan kaps 20mg
Legg til som favoritt
Metex inj 22,5mg/penn
Legg til som favoritt
Metex Inj væske 25 mg/sprøyte
Legg til som favoritt