Vitusapotek

N06 Psykoanaleptika

Exelon depotplaster 9,5mg/24t
Legg til som favoritt
Citalopram Orion Tab 20 mg
Legg til som favoritt
Escitalopram Actavis Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Bupropion teva tab modif 300mg
Legg til som favoritt
Escitalopram Actavis Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Venlafaxin Krka DEPOTkaps 150 mg
Legg til som favoritt
Exelon Kaps 1,5 mg
Legg til som favoritt
Mirtazapin Orion Smeltetab 15 mg
Legg til som favoritt
Bupropion teva tab modif 150mg
Legg til som favoritt
Surmontil Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Exelon Mikst 2 mg/ml
Legg til som favoritt
Duloxetin pensa enterokap 60mg
Legg til som favoritt
Aricept Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Aricept Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Nemdatine Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Sarotex Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Duloxetin pensa enterokap 30mg
Legg til som favoritt
Sertralin Hexal Tab 100 mg
Legg til som favoritt
Attentin Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Brintellix Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Venlafaxin Krka DEPOTkaps 75 mg
Legg til som favoritt
Exelon Kaps 4,5 mg
Legg til som favoritt
Wellbutrin Retard Tab modif frisetting 300 mg
Legg til som favoritt
Sertralin Hexal Tab 50 mg
Legg til som favoritt
N06 Psykoanaleptika
N06 Psykoanaleptika