Vitusapotek

R06 Antihistaminer Til Systemisk Bruk

R06 Antihistaminer Til Systemisk Bruk
Cetirizin Sandoz Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Alimemazin evolan kaps 20mg
Legg til som favoritt
Aerius Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Telfast Tab 120 mg
Legg til som favoritt
Zonat Tab 12,5 mg
Legg til som favoritt
Cetirizin sandoz tab 10mg
Legg til som favoritt
Postafen Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Aerius Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Feksofenadin cipla tab 180mg
Legg til som favoritt
Feksofenadin cipla tab 180mg
Legg til som favoritt
Loratadine accord tab 10mg
Legg til som favoritt
Caredin smeltetab 2,5mg
Legg til som favoritt
Aniramin tab 2mg
Legg til som favoritt
Xonvea enterotab 10/10mg
Legg til som favoritt
Phenergan Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Zyrtec Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Embagyn tab mod frisett 20/20
Legg til som favoritt
Zonat Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Loratadine accord tab 10mg
Legg til som favoritt
Zyrtec orifarm mikst 1mg/ml
Legg til som favoritt
Alimemazin orif dråper 40mg/ml
Legg til som favoritt
Zyrtec 2care4 dråper 10mg/ml
Legg til som favoritt
Zyrtec Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Caredin smeltetab 2,5mg
Legg til som favoritt