Vitusapotek

S01BA Kortikosteroider,Usammensatte Preparater

S01BA Kortikosteroider,Usammensatte Preparater
Spersadex Øyedr 1 mg/ml
Legg til som favoritt
Monopex øyedr 1mg/ml endos
Legg til som favoritt
Monopex Øyedr 1 mg/ml
Legg til som favoritt
Softacort Øyedr 3,35 mg/ml
Legg til som favoritt
Isopto-Maxidex Øyedr 1 mg/ml
Legg til som favoritt
Ultracortenol Øyesalve 5 mg/g
Legg til som favoritt
Triesence Inj væske, susp 40 mg/ml
Legg til som favoritt
Ozurdex Intravitrealt implantat 700 mikrog
Legg til som favoritt