Vitusapotek
Samfunnsengasjement

Etikk og ansvarlighet

Etikk og ansvarlighet er en integrert del av NMD og Vitusapoteks virksomhet. Vi driver vårt arbeid med ansvar og integritet. Det er grunnleggende for vår bedrift å gjøre forretninger på en etisk riktig måte, enten det er i apotekdrift, som grossist og distributør eller som tilbyder av andre tjenester.

Etikk og ansvarlighet

Sist oppdatert: 16.09.2022

ICARE – våre felles prinsipper

ICARE står for Integrity (Integritet), Customer-First (Kunden først), Accountability (Ansvarlighet), Respect (Respekt) og Excellence (Kontinuerlig forbedring).

For å sikre at vi lever opp til høyeste etiske standarder i alt vi gjør og over alt hvor vi operere har vi definert et sett viktige etiske retningslinjer. Disse gjelder for alle ansatte, både i møte med kunder, bransjepartnere og hverandre. Kjennskap til de etiske retningslinjene er obligatoriske for alle ansatte og er veiledende for deres beslutninger og handlinger.

Våre etiske retningslinjer inneholder krav som blant annet skal sikre konfidensialitet, ærlig markedsføring, god produktkvalitet og høy grad av service og ivaretagelse av kundens behov. Våre etiske retningslinjer inneholder også forbud mot korrupsjon og regler som skal sikre rettferdig konkurranse. Vi er opptatt av integritet og samfunnsansvar i alle deler av vår virksomhet. Vi stiller krav som skal sikre mangfold, likebehandling og respektfull behandling av alle våre kunder og ansatte. Vi stiller også etiske krav til våre samarbeidspartnere.

 

Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer her: 

Etiske retningslinjer

Code of Conduct