Vitusapotek
Hode

Legemiddelutløst hodepine

 Legemiddelutløst hodepine er hodepine som skyldes et overforbruk av smertestillende medisiner.

Legemiddelutløst hodepine

Hva er legemiddelutløst hodepine?

Regelmessig bruk av smertestillende legemidler kan utvikle seg til kronisk hodepine i løpet av få måneder. En slik hodepine omtales ofte som legemiddelutløst hodepine.

Hodepinen er gjerne tilstede hver dag og gjennom hele dagen, og forverres når man slutter å bruke smertestillende legemidler. Smertestillende legemidler og noen andre legemidler kan gi kronisk hodepine ved regelmessig bruk.

Årsaken til legemiddelutløst hodepine

Årsaken til legemiddelutløst hodepine er smerter i hodet forårsaket av et overforbruk av smertestillende legemidler, som i utganspunktet har blitt brukt for å dempe smertene. 

Gode råd ved legemiddelutløst hodepine

Dersom du skal bruke smertestillende medisiner, er det noen viktige forhåndsregler det kan være lurt å følge:

  • Følg alltid anbefalt dosering oppgitt på pakningen, og forsøk å bruke så lite som mulig.
  • Ikke bruk smertestillende medisiner i lengre perioder (mer enn noen dager av gangen).
  • Oppsøk alltid lege dersom smertene ikke avtar eller dersom du har behov for smertestillende legemidler over lengre tid.
  • Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk.
  • Bruker du andre, faste medisiner, så rådfør deg alltid i et Vitusapotek eller hos legen din før du tar smertestillende medisiner i bruk.

Kilder:

Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell og Norsk Helseinformatikk for helsepersonell.

Sist oppdatert: Juni 2018

Les mer: