Vitusapotek
Hode

Migrene symptomer

Migrene er anfall med hodepine. Vi skiller mellom migrene med aura og migrene uten aura.

Migrene symptomer

Symptomer ved migrene med aura

Symptomene er forskjellige fra person til person. Enkelte kan oppleve:

 • Synsforstyrrelser
 • Nummenhet
 • Kraftløshet i en arm eller et bein
 • Talevansker: Noen opplever vansker med å forme ord eller tap av taleevne
 • Forvirring
 • Svimmelhet
 • Balansevansker 
 • Vansker med å utføre praktiske handlinger
 • Symptomene under aurafasen utvikler seg gradvis i løpet av 5-10 minutter og går over på under 1 time. 
 • Hodepinen kommer som regel etter aurafasen, men enkelte kan også få aurasymptomer uten etterfølgende hodepine. Hodepinen kan også komme under aurafasen.

Symptomer ved migrene uten aura

 • Skarp og kraftig hodepine.
 • Hodepinen er ensidig, sidevekslende og pulserende som gjerne forverres ved moderat fysisk aktivitet.
 • Lys- og lydskyhet.
 • Kvalme og brekninger under anfallene.
 • Følsomhet for lukter.
 • Et migreneanfall varer vanligvis mellom 4 og 72 timer.
 • Enkelte opplever smerte i eller omkring øynene

Kilder Norsk legemiddelhåndbok, Norsk helseinformatikk, Norsk elektronisk legehåndbok

Sist oppdatert: August 2021

Les mer: