Vitusapotek
Bitt, stikk og kløe

Huggormbitt

Huggormen er Norges eneste giftige slange. Et huggormbitt sees som to små prikker med noen millimeters avstand. Symptomene ved huggormbitt er oftest milde, men enkelte kan reagere kraftig og må til behandling på sykehus.

Huggormbitt
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 18.11.2022

Hvordan ser hoggorm ut?

Mange tror at dersom ormen ikke har et klart sikksakkmønster så er det ikke en hoggorm, men det er ikke alltid like lett å se dette karakteristiske mønsteret. Hannen er vanligvis grå med et tydelig sikksakkmønster på ryggen, mens hunnen oftest er brun. Man kan også komme over nesten svarte hoggormer, og da er det svært vanskelig å se sikksakkmønsteret. Hoggormen blir vanligvis ca. 65 cm lang; hunnen er imidlertid betydelig større enn hannen.

Hvor lever hoggormen?

Kroppstemperaturen til hoggormen er avhengig av temperaturen i omgivelsene, og den velger derfor områder hvor den har tilgang på sol hvor den kan varme seg opp. Hoggormen finnes dermed over det meste av Sør-Norge, men er blitt observert så langt nord som Rana. Den livnærer seg for det meste på smågnagere, og tilgangen på byttedyr påvirker hvor du kan treffe på hoggormen. Bestanden varierer fra sted til sted og fra år til år.

Hoggormgift

Hoggormgiften inneholder ulike stoffer som kan påvirke kroppen på flere måter. Barn er mer følsomme overfor giften enn voksne pga. lavere kroppsvekt i forhold til mengde gift. Det er vanskelig å forutsi alvorlighetsgraden av et hoggormbitt, som blant annet avhenger av hvor man er blitt bitt og hvor mye gift som er blitt sprøytet inn.

Forebygging av huggormbitt

 • Bruk skikkelig skotøy og eventuelt langbukse ved vandring i skog og mark.
 • Trekk deg unna huggormen hvis du møter på den. Blir huggormen bare overrasket, kryper den langsomt bort. Blir den derimot trampet på eller du kommer for nær, kan den bite.

Symptomer på hoggormbitt

Hoggormbitt sees som to små prikker med 3-9 millimeters avstand. Omtrent 30 % av alle hoggormbitt er tørre bitt, det vil si at giften ikke er blitt sprøytet inn. Tørre bitt er dermed helt ufarlige.

Symptomene etter et huggormbitt inntrer ofte raskt (innen 1 time). Lette symptomer som smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet er vanlig. I alvorligere tilfeller kan reaksjoner som feber, hevelse som brer seg over hele kroppen, kvalme, oppkast, magesmerter, pusteproblemer, hjertebank, lavt blodtrykk, sjokk, svimmelhet og bevisstløshet oppstå.

Førstehjelp ved hoggormbitt

 • Hold deg mest mulig i ro. Barn som er bitt, bør bæres.
 • Ikke klem, skjær eller sug på bittstedet.
 • Alle som er bitt av huggorm, bør kontakte Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege for informasjon.

Hvem skal til sykehus ved hoggormbitt?

 • Alle med symptomer utover milde reaksjoner rundt bittstedet.
 • Alle barn under 12 år.
 • Alle med bitt i hode, hals, bryst, mage eller rygg.
 • Eldre og personer med svekket allmenntilstand.
 • Gravide.
 • Personer som bruker en blodtrykksmedisin som tilhører gruppen ACE-hemmere.

Oppsøk veterinær dersom dyret ditt er blitt bitt av hoggorm.


Sykehusbehandling

Ofte vil det være tilstrekkelig å behandle de enkelte symptomene, men ved alvorlige forgiftninger kan det være aktuelt med motgift.


Kilder: Giftinformasjonen, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell og Folkehelseinstituttet.

Les mer: